دانلود رایگان کتاب مجموعه قوانین و مقررات بیمه معاونت حقوقی ریاست جمهوری در وب سایت کتاب برو برای شما معرفی شده است.

کتاب قوانین و مقررات بیمه ای معاونت آموزشی یکی از مجموعه کتاب های جامع و کامل در این زمینه به شمار می رود و به دلیل نثری روان و شیوا می توان از آن به عنوان کتابی جامع در این زمینه یاد کرد. بیمه ای که در خدمت شما قرار گرفته است. .

قوانین و مقررات بیمه

در تعریف بیمه می توان بیان کرد که بیمه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین متعهد می شود در صورت وقوع خسارت خسارت وارده به او را جبران کند یا در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر مبلغ معینی را بپردازد. تصادف. بیمه گذار و طرفی که متعهد به پرداخت خسارت و جبران خسارت می شود بیمه گذار و مبلغی که بیمه گذار به بیمه گذار می پردازد حق بیمه و چیزی که بیمه می شود موضوع بیمه نامیده می شود و در این مورد. شرایط، قرارداد بیمه باید به صورت کتبی باشد. و این نامه عنوان سندی را دارد که به آن بیمه نامه می گویند.

دانلود رایگان اصول و مقررات بیمه pdf

مجموعه قوانین و مقررات بیمه کتابی جامع در این زمینه است که توسط انتشارات توازن طراحی و گردآوری شده است و انتشارات توازن به عنوان یکی از نشریات پیشرو در این گونه زمینه ها متن قوانین را به صورت کامل و مکتوب بیان کرده است. قانون. و این کتاب ارزشمند را در اختیار عموم قرار داده است و می توان در این کتاب به این نکات ارزشمند از جمله:

عناوین کلیه مواد قانون در آن جهت مطالعه هر چه بهتر

بیان نکات کلیدی و کاربردی به همراه قوانین مربوطه

بررسی ارجاعات و ارتباط مواد قانون و تفسیر آنها با یکدیگر

فهرست کتاب ها؛ بخش ها فصول و موضوعات حقوق

pdf قانون بیمه

موارد ذکر شده در زیر از ضمائم ارزشمند این کتاب است که شامل: بخشنامه ها و آیین نامه ها و آیین نامه های اجرایی و جرایم نیروهای مسلح می باشد و در رابطه با بیمه ماده 1 معاملات می توان اذعان داشت که بیمه نامه قراردادی که به گفته یکی از طرفین متعهد می شود در صورت وقوع حادثه خسارت وارده به او را جبران کند یا در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر مبلغ معینی را بپردازد. بیمه عمر و هزینه های بیمارستان و بیمه آتش سوزی و بیمه بار، بیمه صادرات کالا و قوانین مسئولیت مدنی، بیمه بدنه خودرو و بیمه بیکاری و سایر انواع بیمه که به طور کامل در این کتاب پوشش داده شده است.

منابع معتبر برای دریافت و دانلود این کتاب:

دانلود کتاب مجموعه قوانین و مقررات بیمه معاونت حقوقی ریاست جمهوری

کتاب پیشنهادی

کتاب مدیریت کسب و کار بهره وری محمد تقی طغرایی