دانلود رایگان کتاب اخلاق حرفه ای در تعلیم و تربیت علی قنبری در وب سایت کتاب برو برای شما معرفی شده است.

این کتاب از سری کتاب های منتشر شده توسط انتشارات پابام نور می باشد که دارای نثری کاملا روان و ساده و قابل فهم برای تمامی دانشجویان این رشته می باشد که توسط اساتید مجرب و معتبر و با توجه به ساختار طراحی و تنظیم شده است. این دانشگاه در آموزش و پرورش که بر اساس آموزش به صورت نیمه حضوری می باشد تمامی مطالب باید به گونه ای طراحی شوند که دانشجو بدون نیاز به استاد در این دوره تمامی مطالب این کتاب را به طور کامل یاد بگیرد.

PDF اخلاق حرفه ای در آموزش و پرورش علی قنبری

حرفه ای که به رفتار، ادب و اعمال افراد در حین انجام کار حرفه ای می پردازد و در واقع اخلاق حرفه ای شامل مجموعه ای از اصول و معیارهای رفتار انسانی است که به بررسی رفتار افراد و گروه ها در یک سازمان و ساختار حرفه ای می پردازد. و ارزیابی می کند و این کتاب با هدف بررسی ابعاد مختلف و گسترده اخلاق و حرفه گرایی در تعلیم و تربیت طراحی و تنظیم شده است.

دانلود کتاب اخلاق حرفه ای در تعلیم و تربیت اثر علی قنبری

به دو نمونه از مجموعه سوالاتی که در این کتاب می توان پرسید توجه کنید:

محقق طوسی در تعریف خود از اخلاق در کتاب اخلاق ناصری به کدام جنبه تاکید کرده است؟

الف) اجتماعی و عملی

ب) اجتماعی و علمی

ج) شناختی و علمی

د) شناختی و عملی

 

پاسخ این سوال: گزینه ج. ص 4 کتاب

کمال از نظر فلسفی به چه معناست؟

الف) تشدید وجود

ب) در رشد فکری است که از طریق علم و فلسفه حاصل می شود

ج) همان مفعول واقعی نتیجه است

د) دلیل بر ذات نفس است

 

که پاسخ این سؤال است: گزینه الف کمال در معنای فلسفی به معنای شدت وجود است. ص 4 کتاب

کتاب اخلاق حرفه ای در تعلیم و تربیت علی قنبری

در نهایت به جمع بندی مطالب مرتبط با این کتاب، اخلاق حرفه ای به عنوان چندین رفتار، ادب و عملکرد یک فرد در حین انجام کار حرفه ای تعریف شده است که در واقع شخصیت حرفه ای مجموعه ای از شاخه ها و معیارهای سازش انسانی است که رفتار افراد و گروه ها به تبیین و تفسیر یک ساختار حرفه ای می پردازد و این کتاب به بهترین شکل ممکن گردآوری و طراحی شده است که یکی از بهترین منابع دانشگاهی است.

اخلاق حرفه ای در آموزش علی قنبری PDF

فهرست مطالب کتاب اخلاق حرفه ای در تعلیم و تربیت مهدی محمودی:

فصل اول: مفهوم اخلاق

فصل دوم: ارزش های اخلاقی

فصل سوم: اخلاق حرفه ای (مفهوم حرفه و ابعاد آن، اخلاق حرفه ای و ابعاد آن)

فصل هشتم: اخلاق حرفه ای در تعلیم و تربیت

و…

منابع معتبر برای دریافت و دانلود این کتاب:

دانلود کتاب اخلاق حرفه ای در تعلیم و تربیت علی قنبری

کتاب پیشنهادی 

کتاب روش های محاسبات عددی دکتر فهیمه سلطانیان