دانلود رایگان کتاب آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محسن ملک افضلی اردکانی در وب سایت کتاب برو برای شما معرفی شده است.

قوانین اساسی نشان دهنده منافع مردم و تعیین کننده روابط بین مردم و ملت و متعهد به حقوق متقابل دولت و مردم است.

دانلود pdf کتاب آشنایی با قانون اساسی ملک افضلی

کتاب مختصر و مفید آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط محسن مالک افضلی اردکانی جهت آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تهیه و تنظیم شده است. و نهادهای مرتبط با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را بررسی و در اختیار علاقه مندان قرار داده است.

دانلود کتاب آشنایی با مشروطه اردکانی

محسن مالک افضلی اردکانی این کتاب مختصر و مفید در زمینه حقوق اساسی را به منظور آشنایی دانش آموزان با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به عنوان کتاب درسی نوشته است. در این کتاب می توان به پیوستی اشاره کرد که در آن به عنوان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از آن یاد شده است.

منابع معتبر برای دریافت و دانلود این کتاب:

دانلود کتاب آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محسن ملک افضلی اردکانی

کتاب پیشنهادی 

کتاب ریحانه بهشتی یا فرزند صالح سیما میخبر