دانلود رایگان کتاب علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی احمد هاشمیان در وب سایت کتاب برو برای شما معرفی شده است.

کتاب روانشناسی یکی از بهترین کتاب ها در این زمینه است که توسط پیام نور طراحی و تنظیم شده است. آموزش پیام نور که به صورت پاره وقت می باشد، تمامی مطالب این کتاب باید به گونه ای باشد که دانشجو بدون نیاز به استادی در این زمینه تمامی مطالب این کتاب را به صورت خودآموز یاد بگیرد.

کتاب روانشناسی پیام نور

در این قسمت می خواهیم شما را با این کتاب «روان شناسی از دیدگاه علمای اسلام» نوشته سید احمد هاشمیان (1318-1318) از سری کتاب های آموزشی دانشگاه پیام نور در رشته روانشناسی بیشتر آشنا کنیم. این کتاب تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا انبوهی از دیدگاه های فلاسفه اسلامی را در مورد روح و مسائل آن به تصویر بکشد و در نگارش این کتاب سعی شده است دیدگاه ها و نظریات فیلسوفان اسلامی در رابطه با فرآیندهای روانی بیان شود. مانند عادت، اراده، عواطف، انفعالها که در روانشناسی جدید شرح داده شده است، باید بازگو شود.

کتاب پی دی اف روانشناسی از دیدگاه علمای اسلام پیام نور

با توجه به ویژگی های این کتاب، در گام اول تمامی فصول طراحی شده، اهداف آموزشی، اهداف کلی و اهداف رفتاری (مرحله ای) بیان شده است که پس از مطالعه آنها می توانید از اهدافی که فصل به دنبال آن است آگاه شوید. همچنین در پایان هر فصل خلاصه ای از فصل ارائه شده برای بررسی و جمع بندی ذکر شده است تا بتوانید مروری سریع و مختصر از فصلی که مطالعه کرده اید داشته باشید و در نهایت در پایان فصل، شما می تواند خودآزمایی انجام دهد. که برای ارزیابی سطح یادگیری شما از مطالب طراحی شده است.

دانلود رایگان کتاب روانشناسی از دیدگاه علمای اسلام سید احمد هاشمیان

در این کتاب با بیانی جامع و کامل در رابطه با دیدگاه اسلام درباره نفس و مسائل آن، کتابی کامل با توجه به میزان کشش فکری طلاب است و از این رو موضوعاتی مانند عقل و تقسیمات آن در به صورت مختصر و مفید و همچنین در این کتاب سعی شده است دیدگاه ها و نظریات فیلسوفان اسلامی در رابطه با فرآیندهای روانی مانند اراده و عادت بر اساس روانشناسی جدید ارائه شود.

منابع معتبر برای دریافت و دانلود این کتاب:

دانلود کتاب علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی احمد هاشمیان

کتاب پیشنهادی

کتاب طریقت ذن آلن واتس