دانلود رایگان کتاب ۴۸ قانون قدرت رابرت در وب سایت کتاب برو برای شما معرفی شده است.

کتاب 48 قانون قدرت یکی از پرفروش ترین کتاب ها در زمینه افزایش آگاهی افرادی است که می خواهند در همه زمینه ها و عرصه های زندگی به قدرت برسند.

48 قانون قدرت pdf رایگان
رابرت گرین حدود بیست سال تحقیقات گسترده ای در مورد قدرت انجام داد. از نمونه تحقیقات رابرت گرین می توان درباره قدرت های تاریخی سه هزار ساله مانند نیکولا ماکیاولی، سان تزو، ملکه الیزابت اول، هنری کیسینجر و دیگر شخصیت های تاریخی تحقیق کرد که او ثمره این تلاش را در قالب چندین کتاب

دانلود کتاب 48 قانون قدرت
رابرت گرین در تحقیقات خود به دنبال چگونگی بدست آوردن قدرت توسط فردی بود که منجر به دگرگونی تاریخ شد و سعی کرد برای هر فردی که میل به قدرت دارد راهی برای بدست آوردن قدرت بیابد و در این کتاب تمام قوانین را توضیح داد. قدرت در 48 فصل. که هر فصل مختص یک قانون است.

دانلود رایگان ترجمه کتاب 48 قانون قدرت
کتاب 48 قانون قدرت با بیانی ساده و رسا سعی در توانمندسازی افراد قدرت طلب دارد که به عنوان نمونه ای از این قوانین به ما می آموزد که انجام چه کارهایی باعث افزایش قدرت شما می شود و انجام کارهای دیگر قدرت شما را تضعیف می کند. شما تمام قوانین را رعایت می کنید می توانید از آنها در موقعیت های مختلف زندگی استفاده کنید.

منابع معتبر برای دریافت و دانلود این کتاب:

دانلود کتاب ۴۸ قانون قدرت رابرت گرین

کتاب پیشنهادی 

کتاب نظریه های شخصیت شولتز یحیی سید محمدی