دانلود رایگان کتاب پیشینه سان و رژه در ایران یحیی ذکاء در وب سایت کتاب برو برای شما معرفی شده است.

در رابطه با محتوای این کتاب می توان بیان کرد که موضوع «خورشید و رژه» و بحث پیرامون پیشینه آن، هر چند از موضوعات خاص سازمان های نظامی به شمار می رود؛ در این کتاب، موضوع «آفتاب و رژه». اما چون ارتش خود یکی از عوامل تشکیل دهنده جامعه در هر کشوری است و تحقیق در مورد آن بخشی از تاریخ اجتماعی و فرهنگی آن کشور است.

دانلود پی دی اف تاریخ خورشید و رژه در ایران

این کتاب حاضر در چند بخش طبقه بندی شده است که بخش اول این کتاب توسط یحیی ذکاء در ارتباط با دوران باستان ایران تا زمان ساسانیان نوشته شده است و سپس محور اصلی قسمت دوم این کتاب مربوط به دوران ساسانیان است. به شورش های تاتار. (مغول) توسط سید محمدعلی امام شوشتری و سرانجام در پایان این کتاب آخرین قسمت حاوی پیشینه خورشید و رژه در هفت قرن اخیر یعنی از دوره ایلخانان تا پهلوی طراحی و تنظیم شد. توسط جهانگیر قائم مقامی.

پی دی اف تاریخ خورشید و رژه در ایران pdf

وی در رابطه با محتوای این کتاب به موضوعات و موضوعاتی چون پیشینه خورشید و رژه در دوره های مختلف و متوالی تاریخ ایران و نیز معنا و منشأ کلمه خورشید و رژه و تحولات آن پرداخته است. و همچنین در مورد مکان، زمان، انگیزه ها و در نهایت امور نحوه برگزاری سان و رژه مطالب مهم و مفیدی ارائه شده است. مخصوصاً ارتش قرون مختلف ایران آشناست.

پیشینه و رژه یحیی ذکاء pdf در ایران pdf

در مورد نویسنده این کتاب باید گفت که زکا تحقیقات ارزشمندی را در زمینه های مختلف به ثبت رسانده و برای اولین بار در تعداد زیادی از موضوعات بکر و جدید در حوزه فرهنگ و هنر ایران از جمله در تاریخ مردم شناسی، زبان و گویش، تاریخ لباس، تاریخ ارتش، نقاشی و عکاسی و در نهایت می توان اذعان داشت که این کتاب با دارا بودن تمامی مطالب و مفاهیم مورد نیاز در این رابطه به کتابی جامع و کامل تبدیل شده است.

منابع معتبر برای دریافت و دانلود این کتاب:

دانلود کتاب پیشینه سان و رژه در ایران یحیی ذکاء

کتاب پیشنهادی

کتاب آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته رضا بهرامی راد