دانلود رایگان کتاب طاق و قوس در معماری ایران حسین زمرشیدی در وب سایت کتاب برو برای شما معرفی شده است.

کتاب طاق و طاق در معماری ایران یکی از مجموعه کتاب های آموزشی و مفید در زمینه معماری ایران باستان است که به بررسی و بحث در مورد طاق ها و طاق های معروف ایران می پردازد و توسط حسین زمرشیدی طراحی و تنظیم شده است.

دانلود کتاب طاق و طاق در معماری حسین ایران

طاق و طاق در معماری ایران باستان یکی از برجسته ترین و مشهورترین معماری های جهان به شمار می رود که مجموعه ای مهم و مفید است که در رابطه با پوشش طاق و طاق بحث کاملی دارد که در ابتدا به آن پرداخته شد. این کتاب در قسمت اول تاریخ طاق مورد بررسی و بحث قرار گرفته است که در رابطه با نمونه های برجسته اولین بناهای تاریخی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و پس از این قسمت شش روش معماری ایرانی مورد بررسی قرار گرفته است. مورد بررسی و بحث قرار گرفت. که روان و ساده نوشته شده است.

دانلود پی دی اف طاق و طاق در معماری ایرانی

در محتوای این کتاب، بخش مهم و اصلی طراحی شده است که در آن به بافت ایرانی و اشکانی و ابعاد بناهای بزرگی چون «تخت جمشید»، «طاق کسری» و «طاق بستان» پرداخته شده است که «زمرشیدی» در این رابطه از نظرات «گیرشمان» و «گدار» کمک شده است و در این کتاب بخشی با عنوان «فهرست» طراحی شده است که فهرستی از بناهای برجسته و قابل اعتماد دوران ساسانی که به صورت پراکنده هستند ارائه شده است. در گوشه و کنار ایران، و تعداد زیادی از آنها هنوز پابرجا هستند. سپس روش خراسانی توضیح داده می شود.

طاق و طاق در معماری ایرانی PDF

طراحی و چیدمان این کتاب به گونه ای بوده است که دانشجویان می توانند تمامی مطالب موجود را بدون نیاز به استاد در این دوره بیاموزند و این کتاب تمام تلاش خود را کرده است که تمامی مطالب و موضوعات این حوزه را در بر گیرد و به دانشجویان آموزش دهد. کمک بزرگی کرده است. همچنین برای آشنایی با این کتاب بخشی از کتاب را که این موضوع را ارائه می کند ذکر کرده ایم: در قسمت ترسیم قوس ها به سه نوع قوس دایره ای و مشابه و تیز (شاخ بز) و تزئینی تقسیم می شوند.

منابع معتبر برای دریافت و دانلود این کتاب:

دانلود کتاب طاق و قوس در معماری ایران حسین زمرشیدی

کتاب پیشنهادی

کتاب شناخت محیط زیست بنفشه برخوردار